Çevre Mühendisliği ve Çevre Görevlisi Danışmanlığı

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, al   »

Büyük Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları

Büyük Endüstriyel Kazalar (SEVESO – BEKRA) Daha çok Seveso Bildirimleri şeklinde yaygın olarak bilinmesinin nedeni, 10.07.1976 tarihinde İ   »

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) VE ÇED İZLEME

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sır   »

Baca Gazı Filtre Sistemleri ve Toz

EMİSYON KONTROLÜ   Üretim faaliyetleri sonucu emisyon oluşumuna neden olan tesisler bu emisyonları belirli bir limitin üzerinde atmosfere deş   »

Toprak Kirliliği Tespiti ve Temizlenmesi

Toprak Kirliliği Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaçların fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ayrış   »

Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde   »

Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik

Karbon Ayak izi ve Sürdürülebilirlik   Sera Gazları (Greenhouse Gases) : Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ı   »

Madencilik Hizmetlerimiz

 ANADOLU’DA MADENCİLİĞİN TARİHÇESİ  Anadolu'da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 yıllarında saf bakır, M.Ö.   »

Çevresel Planlama ve Risk Analizi

Çevresel Planlama ve Risk Analizi Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları: Özellikle yeni kurulacak tesislerde olmak üzere mevcut tesi   »