Çevre Mühendisliği ve Çevre Görevlisi Danışmanlığı

Sanayileşme ile hızlı ve çarpık kentleşmenin beraberinde getirdiği, bir takım çevresel problemlerin önlenebilmesi, problem oluştuğunda iyi   »

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. Maddesi İşveren'i   »

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) VE ÇED İZLEME

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir   »

Baca Gazı Filtre Sistemleri ve Toz

EMİSYON KONTROLÜ   Üretim faaliyetleri sonucu emisyon oluşumuna neden olan tesisler bu emisyonları belirli bir limitin üzerinde atmosfere deş   »

Toprak Kirliliği Tespiti ve Temizlenmesi

Toprak Kirliliği Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaçların fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ayrış   »

Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde    »

Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik

Karbon Ayak izi ve Sürdürülebilirlik   Sera Gazları (Greenhouse Gases) : Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ı   »

Madencilik Hizmetlerimiz

 ANADOLU’DA MADENCİLİĞİN TARİHÇESİ           Anadolu'da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 yıllarında    »

Çevresel Planlama ve Risk Analizi

Çevresel Planlama ve Risk Analizi Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları: Özellikle yeni kurulacak tesislerde olmak üzere mevcut tesi   »