Çevre Mühendisliği ve Çevre Görevlisi Danışmanlığı

Sanayileşme ile hızlı ve çarpık kentleşmenin beraberinde getirdiği, bir takım çevresel problemlerin önlenebilmesi, problem ...   »

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. ...   »

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) VE ÇED İZLEME

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir ...   »

Baca Gazı Filtre Sistemleri ve Toz

EMİSYON KONTROLÜ   Üretim faaliyetleri sonucu emisyon oluşumuna neden olan tesisler bu emisyonları belirli bir limitin üzerinde atmosfere ...   »

Toprak Kirliliği Tespiti ve Temizlenmesi

Toprak Kirliliği Toprak: Yerküreyi ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaçların fiziksel ve kimyasal prosesler sonucunda parçalanması, ...   »

Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı ...   »

Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik

Karbon Ayak izi ve Sürdürülebilirlik   Sera Gazları (Greenhouse Gases) : Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan ve en çok ısı ...   »

Madencilik Hizmetlerimiz

 ANADOLU’DA MADENCİLİĞİN TARİHÇESİ           Anadolu’da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 ...   »

Çevresel Planlama ve Risk Analizi

Çevresel Planlama ve Risk Analizi Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları: Özellikle yeni kurulacak tesislerde olmak üzere mevcut ...   »