Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Ambalaj Atıkları İçin Yönetmelik Değişiyor

Ambalaj Atıkları İçin Yönetmelik Değişiyor

Bilindiği üzere, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin arttırılması ve ilgili Avrupa Birliği Direktifi ile bu direktifteki revizyonlara ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacıyla T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde revizyon çalışması başlatmış ve hazırlanan Taslak Yönetmelik 23.03.2016 tarihinde görüşlere açılmıştır.

Taslak Yönetmelikte, yüz konut ve üzeri siteleri, Otel, Restoran, Hastane, Üniversite, Terminal, Spor Kompleksleri gibi işletmeleri ilgilendiren önemli bir madde yer almaktadır.

abccevre_ambalaj_atiklari

ambalaj atıkları

Ambalaj atığı üreticisinin yükümlülükleri

MADDE 13: (4) Yüz konut ve üzeri sitelerde site yönetimleri tarafından ambalaj atıkları için belediyenin toplama sistemine uygun biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi zorunludur.

(5) Otel, restoran, hastane, üniversite, terminal, spor kompleksleri gibi işletmeler tarafından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesi amacıyla biriktirme ekipmanlarının yerleştirilmesi zorunludur.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslak çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşler Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup, görüşlerin değerlendirilmesi ile oluşan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın son haline buradan ulaşılabilmektedir.

Taslak Yönetmeliğin son halinin ilgili taraflarla bir kez daha değerlendirilebilmesi amacıyla belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, sanayi işletmeleri ve lisanslı tesislerin katılımı ile Müsteşarımız Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK başkanlığında, 20.10.2016 günü, saat 14:00’de Bakanlığımız hizmet binası (Mustafa Kemal Mahallesi  Eskişehir Devlet Yolu  Dumlupınar Bulvarı 9. km. No: 278 Çankaya /ANKARA) konferans salonunda bir toplantı gerçekleştirilecektir.

KAYNAK: www.csb.gov.tr

ABECE ÇEVRE olarak, ambalaj atıklarının yönetimi ve kaynağında ayrı biriktirilmesi hakkında sizleri daha detaylı bilgilendirelim.

 

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım