Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

BİYOBOZUNUR PLASTİK ÇANTALAR

BİYOBOZUNUR PLASTİK ÇANTALAR

BİYOBOZUNUR PLASTİK

Biyobozunur plastik çantalar. Plymouth Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından üretilen plastik torbaların, çevresel bozulmasına dair yürütülen bir çalışma tartışmaları beraberinde getirdi. Plastik poşetlerin yerini alması hedefle- nen doğada çözünen poşetler hakkında konuşan Avrupa Biyoplastikleri Birliği Uzmanı François de Bie ve Plymouth Üniversitesi takımından Profesör Richard Thompson biyobozunur torbalar hakkında bilgi verdi.

Çalışma için seçilen beş torba iki oksodegrade çanta, biyobozunmayan bir polietilen torba, biyobozunur olarak belirlenen bir torba ve Avrupa Norm 13432’ye göre sertifikalandırılmış kompostlanabilir bir torbadan oluşuyordu.

Resmi basın bültenine göre, çalışmanın ana sonuçları şöyle oldu: “Açık havada dokuz ay geçirdikten sonra, tüm malzemeler tamamen parçalara ayrılmıştı. Bununla birlikte; biyobozunur, okso-biyobozunur ve geleneksel plastik formü- lasyonlar, üç yıldan fazla bir süre toprakta veya deniz ortamında bulunduktan sonra taşıyıcı torbalar olarak işlevini korudu. Kompostlanabilir çanta, üç ay içinde deniz ortamında deneysel test cihazından tamamen kayboldu, ancak bazı bozulma belirtileri göstermekle birlikte 27 ay sonra hala toprakta mevcuttu.”

Araştırmacılar, çalışmanın hakem tarafın- dan gözden geçirildiğini ve tasarlandığı amaca hizmet ettiğini belirtirken, özellikle Avrupa Biyoplastikleri olmak üzere bazı kuruluşlar üretilen sonuçların yanıltıcı ol- duğunu iddia ettiler. Örneğin, ilk etapta yalnızca kompostlanabilir torbanın biyo- bozunur olarak sertifikalandırıldığını ve sadece test edilmemiş olan endüstriyel kompostlama senaryosu halinde olduğunu vurguluyorlar.

Bu çalışma ve verilen tepkiler ile plastik- lerin kullanımını ve “kompostlanabilirlik” ve “biyobozunabilirlik” gibi terimler etrafındaki kafa karışıklığı devam ediyor. Ayrıca, belirli medya kesimlerinin, belki de

biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gereken bu karmaşık ve önemli konuyu sansasyonelleştirmede zaman zaman oynayabileceği olumsuz rolü de mevcut.

Richard Thompson: Araştırmamız, “etiketli” olarak parçalanabilen, biyobozunabilen veya kompostlanabilen torbaların aslında çeşitli doğal ortamlarda kolayca bozulup bozulmadığını tespit etmeyi ve geleneksel plastikle nasıl karşılaştırıldıklarını araştırmayı amaçladı. Bildiğimiz başka hiçbir kurum, daha önce üç yıl boyunca çoklu torba türlerini kullanarak ve farklı ortamlarda bu türden bir test yapmamıştı. Sonuçlar, üç yıl boyunca, incelenen materyallerin hiçbirine, her üç ortamda da çöpün biyota veya estetik üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere yeterince parçalanıp parçalanamayacağına yönelik güvenilemeyeceğini ortaya koydu.

Avrupa Biyoplastikler Birliği biyobozunabilir olarak etiketlenen bazı torbaların sahte olduğunu ve bir süredir bunun far- kında olduğunu iddia etti. Hal böyleyken; bu durum, ilgili üreticilerle birlikte adreslemeleri gereken bir konu. Bizim çalışmamızda da olduğu gibi, tüketiciler torba üzerindeki etikete göre yönlendirilecek ve bir torbanın sahte olup olmadığını ayırt etmeleri mümkün olmayacak.

Kaynak: https://geridonusumekonomisi.com.tr/bi%cc%87yobozunur-plastik-cantalar.html

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım