Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Çevresel Planlama

  Çevresel Planlama Hizmeti için bizi arayın

  Çevresel Planlama Hizmeti

  En iyi Çevresel Planlama

  Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları

  Çevresel Planlama Nedir ?

  Doğal kaynakların yönetimi bakımından çevre planlaması büyük bir önem taşımaktadır. Çevre yönetimi, birinci derecede insanın çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Çevre planlamasında çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra bunların etkilerini yok etmeye yönelik önlemler almaktan çok çevre sorunlarının oluşmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılır. 

  Fizibilite Çalışmaları

  Özellikle yeni kurulacak tesislerde olmak üzere mevcut tesislerin de yerel, ulusal veya uluslar arası çevresel ve iş güvenliği mevzuatına uyum sağlaması için yapılan çalışmalardır.

  Bu çalışmada; tesisin bulunduğu alan ve sahip olduğu alt yapı yapılan veya yapılacak iş açısından  çok detaylı olarak incelenmektedir. Tesisin ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği çevresel ve İSG performansını etkileyen unsurlar belirlenmektedir. Daha sonra bu unsurların her biri için yapılması gerekli çalışmalar (alt yapı, havalandırma, toz/gaz filtre sistemleri, CO2 oluşumu, atık yönetimi, atık su yönetimi, enerji yönetimi, kimyasal yönetimi, toprak kirliliği mücadelesi, iş güvenliği yönetimi vb.) modelleme araçları ile birlikte çok detaylı olarak incelenmektedir. İnceleme neticesinde “Çevresel Planlama ve Fizibilite Raporu” hazırlanmaktadır.

  Sanayi tesislerinin yanı sıra belediyeler, oteller, turizm ve dinlenme tesisleri, hava alanları, hastaneler de bu hizmetten son derece yararlanmak isteyen kuruluşlardır.

  Çevresel Durum Tespiti:

  İşletmenizin yasal mevzuatlar veya müşteri talepleri doğrultusunda istenen kriterlere göre değerlendirmesi yapılmakta ve raporlanmaktadır. İstenen kriterler kapsamında hedefler belirlenerek bu hedeflere yakınlık derecesi çıkartılmaktadır.