Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Çevresel Risk Analizi

  Çevresel Risk Analizi Hizmeti için bizi arayın

  abccevre-cevresel-riskÇevresel Risk Analizi:

  Genel anlamda Risk: bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep olacağı etkinin ciddiyeti olarak ele alındığında aşağıdaki bağlantı elde edilir;

  Risk = Tehdidin Olma İhtimali (likelihood) * Tehdidin Etkisi (impact) formülü nicel risk analizinin temel formülüdür.

  Çevresel Risk Analizi

  Çevresel anlamda risk; tesisinizden kaynaklanabilecek çevresel boyutlar ile bunların çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve bir değerlendirme yöntemidir. Çevresel Risk bize tesisimizde olabilecek olumsuzlukların önem derecesi ve önlem alma sırası hakkında en doğru yolu göstermesi açısından çok önemlidir.

  Çevresel Eylem Planları Hazırlama:

  Bir kuruluşun çevre ile ilgili stratejilerinin geliştirildiği, öncelik hiyerarşisinin belirtildiği ve kararların alınarak yatırım planının oluşturulduğu planlardır.