Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları

 • Anasayfa
 • Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları

  Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları Hizmeti için bizi arayın

  ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK ÇALIŞMALARI

  abccevre-seveso

   

  Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları

  Daha çok Seveso Bildirimleri şeklinde yaygın olarak bilinmesinin nedeni, 10.07.1976 tarihinde İtalya’nın Seveso ilçesinde bulunan bir kimya tesisinde sonuçları da dahil, öngörülemeyen bir patlama yaşanması ve Avrupa Birliği’nin bu tür olabilecek patlamalar ile ilgili toplanarak direktif yayınlamasıdır. Seveso kentinde yaşanan bu kaza sonucunda yayınlanan direktifler Seveso direktifi olarak isimlendirilmiştir.

  BEKRA Kimlere Uygulanır? Bu konuda Yükümlülükleriniz nelerdir?

  31.12.2013 tarihinde yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Risklerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik eklerinden Ek-1’in Bölüm-1 ve Bölüm-2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.

  Bu konudaki yükümlülükleriniz;

  Tesisinizde herhangi bir tehlikeli kimyasal bulunduruyorsanız (kullanıyorsanız, depoluyorsanız, atık halinde depoluyorsanız vb.) bu kimyasal maddelerin yönetmelik Ek-1’inde bölüm-1 ve Bölüm-2’de bulunup bulunmadıklarınızı kontrol etmeniz, varsa yönetmelikte belirtilen yöntemleri izleyerek bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Bildirimler online.cevre.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Bulundurduğunuz kimyasalların miktar ve etkisine göre tehlikesiz, alt seviyeli kuruluş ya da üst seviyeli kuruluş olup olmadığınız belli olur. Bildirimlerin yapılması ile ilgili profesyonel ekibimizden destek alabilirsiniz.

  Alt seviyeli kuruluş: Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 2’deki eşik değerlere eşit veya üzerinde, ancak Sütun 3’teki değerlerin altındaki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade eder.

  Alt Seviyeli Kuruluş;

  – Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi,

  – Kantitatif Risk Analizi,

  – Güvenlik Yönetim Sistemi’ni hazırlaması/hazırlatması gerekir.

  Üst seviyeli kuruluş: Ek-1, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de verilen tehlikeli madde listelerinde, Sütun 3’teki eşik değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda tehlikeli madde bulunduran kuruluşu ifade eder.

  Üst Seviyeli Kuruluş;

  – Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi,

  – Kantitatif Risk Analizi,

  – Güvenlik Yönetim Sistemi

  – Güvenlik Raporu,

  -Dahili Acil Durum Planlarını hazırlama/hazırlatma zorunluluğu vardır,

  – Ayrıca İdari yetkili kurumların hazırlaması gerekli domino etkisi, Harici Acil Durum Planı, Arazi Planlaması gibi çalışmalarda da istenilen bilgi ve belgeleri verme, birlikte hazırlanması konularında yardımcı olmak gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

  ABECE Çevre olarak profesyonel ekibimizle siz değerli müşterilerimizin beklentilerine; doğru, zamanında ve profesyonel çözümler sunar…