Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

İnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülebilir Atıklar

insaat-sektorunde-geri-donusturulebilir-atiklarİnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülebilir Atıklar

Hammaddenin en çok tüketildiği sektörlerden birisi de inşaat sektörüdür. Bu  ektörde tüketilen malzemelerin başında beton, asfalt, ahşap, çatı atıkları, alüminyum, demir gibi malzemeler gelmektedir. Bu tür malzemeler geri dönüşümde çok yaygın olarak kullanılan diğer önemli malzemelerdir. Talep ve tüketim açısından baktığımızda geri dönüşümün özellikle inşaat alanında yaygın bir şekilde uygulanmasının önemli miktarlarda ekonomik ve hammadde kaynağı sağlayacağı

görülebilir.İnşaat sektöründe geri dönüştürülebilir atıklar.

BETONDA GERİ DÖNÜŞÜM

Beton malzemesi inşaat sektöründe en çok kullanılan malzemedir. Bir bina ya da yapının yıkılması gerektiği zaman, elde edilen eski beton, kırılarak beton agregası yada yollarda zemin altı malzemesi olarak yeniden kullanılabilir. Müdürlüğümüz Ar-Ge çalışmalarında bu dönüşümün uygun beton reçetesi ile mümkün olacağı görülmüştür. Betonun ağır matriksi yapısı, aynen veya çok az güç ve performans kaybına uğrayarak kullanılabilen ideal bir geri dönüşümlü malzeme yapar. Kullanılmadan iade edilen betonun hemen yada daha sonra beton karışımlarında kullanılmasını veya beton ürünü, yol malzemesi yada inşaat dolgu malzemesi olarak yeniden kullanılmasını sağlayan sistemler de vardır.

MERMERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Üretimi ve işlenmesi esnasında meydana gelen atık miktarı % 60'lara ulaşan mermer sektörü de yeniden kullanım için önemli miktarlarda hammadde açığa çıkarmaktadır Meydana gelen atıklar toz ve parça atıklar olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bunlar çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir. Mermer toz atıkları özellikle mermer işleme fabrikalarının civarında önemli çevre sorunları oluşturmaktadır Bu nedenle bu malzemelerin yol üst yapı inşaatında değerlendirilmesi ekonomiye ve çevreye önemli bir katkı getirecektir Filler, bitümlü karışımlarda ince agrega oranını arttırmak, boşluk miktarını azaltmak ve yüksek sıcaklıklarda asfalt betonunun deformasyona karşı dayanımını arttırmak için kullanılır.

İnşaat Sektöründe Geri Dönüştürülebilir Atıklar

ÇATI ATIKLARINDA GERİ DÖNÜŞÜM

Şıngıl parçaları öğütülerek granül hale getirilmiş ve bitümlü sıcak karışım üzerindeki etkilerini tespit etmek için laboratuvar ortamında deneysel uygulamalar yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları kapsamında, karışım stabilitesinin belirlenmesi amacıyla Marshall stabilitesi deneyi, trafik yükleri altındaki davranışlarının belirlenmesi amacıyla da tekerlek izi deneyi yapılmıştır. Ülkemizde şıngıl atıkları henüz ciddi problem teşkil edecek düzeyde olmasa da, her geçen gün artan miktarı göz önüne alındığında, çevre kirliliği açısından problem olmadan kullanım alanlarının araştırılıp bulunması önem taşımaktadır. Şıngıl atıkları öğütülerek 50/70 bitümle birlikte %1,5 oranında kullanıldığında, Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK) üzerinde olumlu etki göstermektedir.

CAM ATIKLARINDA GERİ DÖNÜŞÜM

Cam kırığının, yol üstyapı kaplamalarında kullanılan bitümlü sıcak karışıma ilave edilmesinin, yol güvenliği açısından büyük önem taşıyan sürtünme katsayısı ile yol yüzeyinin görünebilirlik katsayıları gibi, trafik ve yol güvenliğine ait özelliklerin tespitinin yanı sıra, karışım performansına etkisi de tespit edildiği bilinmektedir.

PLASTİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Plastikler kimyasal bileşimleri bakımından polimerler grubuna dahildir. Yük altında kalıcı şekil değiştirebilen cisim olarak tanımlanmaktadır. POLİETİLEN çalışması 2010 yılında Yüzen Ticaretin ürünü karışıma ilave edilmiş ,%0,6 yapılan tekerlek izi deneyinde iyi sonuç alınmıştır.

metal-atiklarr

METAL ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Metal sanayinin bakır ve magnezyum atıkları Mastik asfalt karışımlarında asfalt yüzeyinde değişik oranlarda denenmiş olup olumlu sonuçlar alınmıştır.

BİTÜMLÜ MEMBRAN ATIKLARI

Yapılan laboratuvar çalışmasında ,Bitümlü membran atıkların taşıyıcı kısmı ve alt-üst yüzeyindeki korumaları sebebiyle, mevcut haliyle asfalt kaplamalarda kullanımı mümkün görülmemektedir. Ancak membranların geri kazanımı söz konusu olursa içeriğindeki yaklaşık % 45 oranındaki bitümden faydalanılabilinir kanaatine varılmıştır.

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım