Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

İstanbul Boğazı’na Özel Koruma

İstanbul Boğazı’na Özel Koruma

Özel Koruma

İstanbul Boğazı’na özel koruma. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Boğaziçi’ni kaçak yapılardan arındırmak ve silüetini korumak için düğmeye bastı.

Bu kapsamda bakanlık, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik bir kanun teklifi taslağı hazırladı. Taslağa göre Boğaz hattını korumak için Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlığa bağlı Anadolu ve Avrupa yakası ile tarihi yarımada da 3 tane Boğaziçi Koruma ve Düzenleme Komisyonu da kurulacak. Boğaz hattının korunması, yeşil alanın artırılması, riski olan binaların yenilenmesi ve İstanbul’da ekolojik koridorlar oluşturmak için kurulacak komisyonlarda şehir planlama, orman mühendisleri, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. Kurulacak komisyon Boğaziçi’nde doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel arkeolojik ve kentsel sit ile kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına ilişkin konular ve uygulamaları ile kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verecek.

KAÇAKLAR YIKILACAK

Taslağa göre, Boğaziçi alanındaki yapılar bundan böyle yeni imar planları esaslarına göre yapılacak, aykırı olanlar yıkılacak. Yapı yoğunluğunu sınırlamaya ve azaltmaya yönelik tedbirler de alınacak. Bu alanda silueti bozacak yapılaşmaya izin verilmeyecek. Daha önce bu yapılara izin verenlerle ilgili cezai işlemler uygulanırken, alınan ruhsatlar da iptal edilecek. Mevcut Boğaziçi Kanunu’na göre, Boğaziçi gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde konut alanları haricinde yükseklik ve emsal kısıtlaması bulunmuyordu. Yeni taslağa göre silueti etkileyecek tüm yapılar kanun kapsamına dâhil edildi. Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar korunacak. Bu alanların arazi ve arsa düzenlenmesi yapılarak veya trampa yoluyla kamu eline geçirilmesi ve kamu yararına kullandırılması sağlanacak.

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbul-bogazina-ozel-koruma-41363299

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım