Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Kirli Toprak Temizlenmesi

  Kirli Toprak Temizlenmesi Hizmeti için bizi arayın

  Kirli Toprak Temizlenmesi

  kirli_toprak_temizlenmesi

  Envanter sistemine kayıt olan tesis veya faaliyetler için yapılacak çalışmanın boyutuna göre “Birinci Aşama Değerlendirme (BAD)”, “İkinci Aşama Değerlendirme (İAD)” ve “Temizleme” işlemleri gerçekleştirilmektedir.

  Kirli Toprak Temizlenmesi

  Birinci Aşama Değerlendirme (BAD): Kirlilik şüphesinin gerçekçi mi olduğunun araştırıldığı aşama olup, sahanın ayrıntılı incelendiği aşamadır. Bu aşama neticesinde tesis veya faaliyetin bulunduğu saha için “Takip Gerektirmeyen Saha”, “Takip Gerektiren Saha” veya “Temizlenmesi Gereken Saha” olmak üzere 3 farklı sonuca ulaşılabilmektedir.

  İkinci Aşama Değerlendirme (İAD): Birinci Aşama Değerlendirme (BAD) neticesinde saha “Takip Gerektiren Saha” olarak tespit edilmiş ise sahanın temizlenmesinin gerekli olup olmadığının incelendiği aşamadır. Bu aşamada saha ve çevresi ayrıntılı olarak etüt edilmekte, sahanın bulunduğu alana özgü veriler risk değerlendirmesi için hidrojeolojik, iklim, topoğrafya, toprak özellikleri vb. veriler ile detaylı olarak modelleme çalışmaları ile irdelenmektedir.

   Temizleme: Birinci Aşama Değerlendirme (BAD) ve İkinci Aşama Değerlendirme (İAD) çalışmaları neticesinde temizlenmesine karar verilen sahanın temizlendiği aşamadır. Bu aşamada temizlemenin yöntemleri (Saha içerisinde veya saha dışında) ve temizlenecek miktar belirlenmektedir.

  ABECE Grup Çevre ve İş Güvenliği Mühendislik Hizmetleri A.Ş. olarak Türkiye’de Toprak Kirliliği konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilk yetki verdiği firmayız. Yetki Belgemize ulaşmak için tıklayın..