Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Plastik Poşet Beyanı

Plastik Poşet Beyanı

23ca8ce5b8acBilindiği üzere 29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup, bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13’te düzenlenmiştir. 01.01.2019’dan itibaren de kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla satış noktalarında plastik poşetlerin ücretli olarak satılması uygulaması başlatılmıştır.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, ücretlendirilmesi, beyanı, izlenmesi, kontrolü ve denetimi hususlarını içeren “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 09.01.2019 tarihli Olur ile yayımlanmıştır.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması kapsamında, plastik poşet parası toplayan market ve işyerleri için plastik poşet beyannamesi verme dönemi başladı. Plastik poşet beyanı gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere iki farklı şekilde verilecek. Plastik poşet beyan tarihleri 1 Şubat 2019 tarihi itibari ile başlarken 15 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.

Bu hususta, Ocak ayı içerisinde satışı yapılan poşetlere dair;

  • temin edilen firma bilgisi (yurt içi ve yurt dışı),
  • temin edilen plastik poşetin maliyeti,
  • satılan plastik poşetin adedi ve birim fiyatını içeren beyanların,

Bildirim Sistemi kullanıma açıldığında, 15 Şubat 2019 tarihine kadar yapılması, geri kazanım katılım payının ise 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bahsi geçen konuların belirtilen zamanda, eksiksiz gerçekleştirilmemesi durumunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ilgili usul ve esasların Beşinci Bölümünde yer alan maddelere istinaden yaptırımlar uygulanacaktır.

2019 yılı için bu yaptırımlar;

  • Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 18 bin 43 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
  • Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.
  • Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.

Bu düzenlemeye göre plastik poşet beyanlarının zamanında ve eksiksiz olarak yapılması, Bakanlığa yatırılacak olan Geri Kazanım Katılım Payı ödemesinin yaptırılması ve ilgili bilgilerin tarafınıza ulaştırılarak düzenli takibi hususunda her türlü destek için sizlerle çalışmak istediğimizi belirtiriz.

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım