Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

TEİAŞ Atık Trafo Yağı Satacak

TEİAŞ Atık Trafo Yağı Satacak

Atık Trafo Yağı

TEİAŞ atık trafo yağı satacak. TEİAŞ, toplam 18.000 kilo atık trafo yağı satacak. Enerji Günlüğü – TEİAŞ, toplam 18.000 kilo atık trafo yağı satacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 9. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Karaman Organiza Sanayi Bölşgesi Trafo Merkezi (TM) ve Aksaray TM’de bulunan 18.000 kilo, 1. Kategori atık trafo yağını satmak için ihale yapacak.

İhale 26 Kasım 2019 günü, saat 10.30’da TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Oda no: 106, Yazır Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 199, Selçuklu, Konya adresinde yapılacak. İhale konusu yağın 15 gün içinde teslim alınması gerekecek.

İhale şartnamesi, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü, Satınalma ve Ticaret Şefliği, Yazır Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 199, Selçuklu, Konya adresinde ücretsiz görülebilecek ve bankaya yatırılması gereken 30 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü, Muhaberat Servisi, Yazır Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No: 199, Selçuklu, Konya adresine elden teslim edilmesi veya aynı adrese posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verecekler.

Kaynak: https://www.enerjigunlugu.net/teias-atik-trafo-yagi-satacak-34729h.htm

 

 

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım