Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık,  Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Toz ve Gaz Tutma Sistemleri

Toz ve Gaz Tutma Sistemleritoz-gaz-tutma-sistemleri

Özellikle endüstride olmakla birlikte büyük site veya yerleşim yerlerinde, alış veriş merkezlerinde (avm), otellerde, lokanta ve restaurantlarda baca gazından kaynaklanan problemler yaşanmaktadır.

Ülkemizde yürürlükte olan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliği, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliği, Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği ve Çevre Mevzuatı ile bu problemlerin yaşanmaması için baca gazlarında bulunabilecek emisyonlar (kirleticiler) için sınır değerler konulmuştur. Bu değerler aşıldığında iş yeri kapatılması da dahil olmak üzere yüklü miktarlarda cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaktadır.

Baca gazı problemlerine çözüm bulabilmek için yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi kirletici parametrelerinin neler olduğunu , sıcaklık, nem ve diğer koşulların bunlar üzerindeki etkisini ve her projeye özgü bir tasarım gerektiğinin göz ardı edilmesidir.

Toz ve Gaz Tutma Sistemleri

ABECE Çevre olarak her prosese özel tasarım yapılarak çözüm önerileri sunulmaktadır. Sistem performansı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili laboratuvarlarda yaptırılarak sonuçları yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlerin altında çıkacağı taahhüt edilmektedir. Sistem çalışma performansı ölçüm sonuçları ile ortaya konmaktadır.

İsteğe göre tasarım üzerinde 3.taraf teknik üniversitelerde modelleme çalışmaları yaptırılarak sistem kurulmadan sistemin olası verimi teorik olarak tescil ettirilmektedir.

Çevre danışmanlık, Toprak Kirliliği, ÇED, Atık Yönetimi, Baca Gazı Filtre veya
Çevresel Planlamaya mı ihtiyacınız var ?

Hemen Sizi Arayalım