Çevre Danışmanlık, Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Danışmanlığı, Çevre Danışmanlık Şirketleri, Aık Yönetimi, ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi, Toprak Kirliliği Tespiti, Toprak Kirliliği, Kirli Toprak Temizlenmesi, Baca Gazı Filtre Sistemleri, Çevre Görevlisi Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği, Çevresel Planlama, Çevresel Risk Analizi, Endüstriyel Atık Yönetimi, Endüstriyel Kazalar Risk Çalışmaları, Endüstriyel Kazalar, Toz Filtre Sistemleri, Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik, Madencilik Danışmanlığı

ABECE Çevre Danışmanlığı | Çevre Danışmanlık, Çevre İzni, Toprak Kirliliği, ÇED

Çevre Mühendisliği

  Çevre Mühendisliği Hizmeti için bizi arayın

  Çevre Mühendisliği Hizmeti

  cevre-muhendisligi4

  Sanayicilerimiz Çevre Mevzuatı kapsamında, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeleri tanımlamakta, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırmaktadır.

  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz…

  İşletmenizin çevre izin ve lisansına tabi olup olmadığını buradaki listelere bakarak belirleyebilirsiniz.

  Yönetmeliğin;

  Ek-1: Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler için lütfen tıklayınız…

  Ek-2: Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler için lütfen tıklayınız…

  Çevre Danışmanlığı: Büyük ve Küçük ölçekli işletmelere Çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişiliği ifade etmektedir.

  ABECE ÇEVRE, olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇDYB-8654 belge numaralı Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi ile hizmet vermekteyiz.

  ABECE ÇEVRE, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine ve TMMOB Büro Tescil Belgesine sahip bir danışmanlık firmasıdır.

  Yeterlik belgemize ve diğer belgelerimize ulaşmak için lütfen tıklayınız…

  Çevre Görevlisi Danışmanı: Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen ve Bakanlık tarafından belge verilen görevliyi ifade etmektedir.

  ABECE ÇEVRE, İlgili yönetmelikler kapsamında işletmenizi,

  • Değerlendirmeye alır,
  • Kapsam belirleme çalışması yapar,
  • Durum raporu oluşturur,
  • Doğru yol haritasını çizer,
  • Çevre Danışmanınızı görevlendirir,
  • Çevre İzin ve Lisansınızı yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde almanızı sağlar.

  ABECE ÇEVRE, Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak Çevre İzni Kapsam dışı Yazısı alarak, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirmektedir.

  KOSGEB Desteği: ABECE ÇEVRE, TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahip bir kuruluştur. Sanayicilerimiz KOSGEB’e üye olmaları durumunda,  Çevre Danışmanlığı konularında destek alabilmektedir.

  Çevre İzni ve Lisansına tabi işletmelerin yükümlülükleri;

  • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
  • Ek-2 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
  • Organize Sanayi Bölgeleri; yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
  • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
  • Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlaren az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

  Çevre Mühendisliği

  ABECE GRUP ÇEVRE olarak uzman ekibimizle ihtiyaç duyacağınız resmi izin, lisans veya ruhsat işlemleri büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.


  HİZMETLERİMİZ